Lees voor

Een zeeslag lijkt soms net een spel. Met de zee als een uitgestrekt blauw speelbord en de schepen als spelstukken. Maar achter die hulzen van hout en staal schuilen honderden zeelieden die hun leven op het spel zetten voor het vaderland. Wat zij delen is hoop. De hoop op een glorieuze overwinning en eeuwige roem. En de hoop op overleven.

De expositie

De expositie 'Zeeslag' is sinds juni 2017 te zien in het museum in Den Helder. Om twee grote zeeslagen uit de Nederlandse geschiedenis te herdenken, de Tocht naar Chatham (1667) en de Slag in de Javazee (1942), heeft het Marinemuseum 'Zeeslag' laten ontwikkelen. 

Interactive expositie

Aan de hand van twee tijdlijnen nemen we de bezoekers mee naar beide zeeslagen. 
Van de bezoeker die de Tocht naar Chatham meebeleeft wordt participatie gevraagd. Zo moet er geroeid worden om Fort Sheerness te bereiken en moet de Engelse vloot in brand worden gestoken.
De expositie over de Slag in de Javazee staat in het teken van het gedenken van de Slag, waarbij 918 opvarenden van Nederlandse schepen omkwamen. 

koop hier tickets

Hoofdpersonen & objecten

Michiel de Ruyter is bekend geworden door zijn glorieuze overwinningen. Karel Doorman treft een ander lot. Hij sneuvelt tijdens de Slag in de Javazee. De levensverhalen van deze helden staan symbool voor het onzekere lot van zeelieden in oorlogstijd. In de tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in het verhaal van Thijs Thijszoon en Joris Janszoon, opvarenden van het schip De Vreede. De Slag in de Javazee maakt de bezoeker mee aan de hand van Alex Moorman (ziekenverpleger op Hr.Ms. De Ruyter) en Ru Crommelin (oudste officier op de Hr.Ms. Kortenaer).

Diverse objecten zijn afkomstig uit de scheepswrakken van de kruisers Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Java en de scheepsbel van de kruiser de Ruyter neemt een centrale plek in de tentoonstelling.

Bekijk diverse objecten

Herdenken

De 918 bemanningsleden van de Nederlandse marineschepen die tijdens de Slag in de Javazee vielen worden in de tentoonstelling herdacht. Op 27 februari 1942 zonken de kruisers Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer. Een groot deel van de bemanning kwam om.


Tijdens de herdenking verschijnen de namen van alle overledenen en klinkt om het half uur de scheepsbel van Hr.Ms. De Ruyter.

​Op de website  918keerherdacht.nl zijn alle namen van de overledenen te vinden. Elk half uur staan wij stil bij een slachtoffer.

 

*Fotografie: Digidaan

Herdenken

918keerherdacht.nl