Lees voor

De tentoonstellingen van het museum vind je in twee gebouwen: Het Torentje en de Geschutmakerij. In het Torentje komt de geschiedenis van de marine aan bod. De Geschutmakerij is meer gericht op de geschiedenis van de Rijkswerf en de techniek achter de marine.

Zeeslag

In de tentoonstelling 'Zeeslag!' vaar en leef je mee met de opvarenden van twee belangrijke zeeslagen die in 2017 herdacht worden: de Tocht naar Chatham (1667) en de Slag in de Javazee (1942). 

Michiel de Ruyter is bekend geworden door zijn glorieuze overwinningen. Karel Doorman treft een ander lot. Hij sneuvelt tijdens de Slag in de Javazee. De levensverhalen van deze helden staan symbool voor het onzekere lot van zeelieden in oorlogstijd. In de tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in het verhaal van Thijs Thijszoon en Joris Janszoon, opvarenden van het schip De Vreede. De Slag in de Javazee maakt de bezoeker mee aan de hand van Alex Moorman (ziekenverpleger op Hr.Ms. De Ruyter) en Ru Crommelin (oudste officier op de Hr.Ms. Kortenaer).

Op 27 februari 1942 zonken de kruisers Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer. Een groot deel van de bemanning kwam om. Alle slachtoffers herdenken wij in de tentoonstelling en op onze website 918keerherdacht.nl

Lees meer

Historische exposities in het Torentje

In het torentje wandel je in zes zalen door de rijke geschiedenis van de Nederlandse marine. Van 1488, de dag dat Maximiliaan van Oostenrijk de Ordonnantie op het Zeewezen uitvaardigde, tot de inzet van de Nederlandse marine in de 21e eeuw.

Je maakt kennis met onze Nederlandse zeehelden uit de Gouden eeuw, leert over de overgang van zeil naar stoom en leeft mee met de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Ervaar ook de naoorlogse periode van wederopbouw aan de hand van persoonlijke getuigenissen van marinepersoneel. En ga terug naar de tijd waarin de verhoudingen tussen Oost en West het wereldtoneel bepaalden in de indringende presentatie over de Koude Oorlog.

Marine in de kijker in het Marinemuseum te Den Helder

Marine in de kijker

De omgeving waarin de marine opereert is in de loop van de tijd sterk veranderd. In de gloriedagen van de Gouden Eeuw stond de marine voor andere uitdagingen dan nu. Maar nog altijd geldt dat de marine zich onderscheidt door vernieuwing in scheepsbouw, communicatie en wapentechnologie. De interactieve tentoonstelling ‘Marine in de kijker’ belicht de huzarenstukjes van admiraal De Ruyter en geeft de ontwikkeling van de onderzeedienst diepgang. Maar ontrafelt ook de nauwe banden tussen de marine en de industrie. Je ontdekt de rode draad: de marine kijkt altijd voorbij de horizon.

Marine in de Kijker is een verdiepende toevoeging aan de bestaande vaste opstelling. In de zalen van het Torengebouw vind je reuzenkijkers. Deze kijkers kun je richten op voorwerpen die slimme ideeën uit het maritieme verleden verbeelden. Vervolgens start in de kijker een korte film. De film geeft meer informatie over het object en legt een link met het heden. De tekst stimuleert om de achterliggende voorwerpen nog eens goed te bekijken: achter ieder voorwerp zit een verhaal. Leuk en leerzaam voor jong en oud.

Schip en Werf

In de vroegere Geschutmakerij vind je de interactieve expositie ‘Schip en Werf. Op ruim 2000 meter vierkante meter komt de wereld van marinetechniek en de geschiedenis van de marineonderhoudsbedrijven tot leven. Kruip in de huid van ambachtslieden en technici en leer over scheepsbouw, voortstuwing, bewapening en navigatie.

De marinetechniek wordt inzichtelijk gemaakt door middel van objecten en leuke en leerzame proeven en spelen. Je wordt samen met uw kinderen zelf aan het werk gezet en kunt klinken, lassen, een schip de haven uitvaren of een boordkanon bemannen.

Tevens staat in de expositie het interactieve herdenkingsraam ‘De KXVIII wereldberoemd’. Op 14 november 1934 vertrok onderzeeboot Hr.Ms. KXVIII uit Den Helder voor de langste zeereis ooit door een onderzeeër gemaakt. Aan boord was ook een wetenschapper aanwezig. Professor Felix Vening Meinesz ging mee op reis om onderzoek te doen naar de verborgen vormen en afmetingen van de aarde onder het zeeoppervlak. Volg de reis van de KXVIII en kom meer te weten over de bijzondere wetenschappelijke resultaten die door Meinesz geboekt werden. 

Werfwerk is mensenwerk - Marinemuseum te Den Helder

Werfwerk is mensenwerk

Den Helder staat bekend als marinestad. Minder bekend is de band van de stad met de Rijkswerf. Generaties lang bood de werf werkgelegenheid. In de piekjaren werkten er 2.000 mensen, ongeveer 10% van de lokale beroepsbevolking

De werf gaf veel Helderse gezinnen bestaanszekerheid. Tegenover het zware werk stond een weliswaar mager, maar vast inkomen. Pas in de loop van de 20e eeuw verbeterden de arbeidsomstandigheden.Toch gaf de werf de arbeiders in goede en slechte tijden een gevoel van geborgenheid. Voor buitenstaanders bleef de werf een gesloten wereld op afstand. Alleen 'wervianen', zoals zij in de volksmond werden genoemd, hadden toegang tot het zwaar bewaakte terrein.

Deze expositie is een eerbetoon aan de 'wervianen' als onmisbare schakel. Zij zorgden ervoor dat marineschepen konden blijven varen. De volgende uitspraken illustreren hun persoonlijke verhalen: "Zonder werf geen vloot.", "Zonder mensen geen werf.", "Werfwerk is Mensenwerk."

Reizende tentoonstelling '200 jaar Noordhollandsch kanaal'

In 2019 was het precies 200 jaar geleden dat werd begonnen met de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal. Vandaag wordt het vooral gebruikt door de regionale binnenvaart, maar ooit was het kanaal bedoeld als levensader voor Amsterdam. De zeevarende schepen van handelaren en de marine hoefden dan niet meer over de moeilijk bevaarbare Zuiderzee te varen om Amsterdam te bereiken.

In 5 jaar tijd werd 80 km aan bestaande vaarten uitgediept en gegraven en werden er nieuwe sluizen en bruggen gebouwd. Het kanaal zorgde voor grote veranderingen in de vier steden langs het kanaal: Amsterdam,
Purmerend, Alkmaar en Den Helder. In de korte tijd dat het kanaal dienst deed, zorgde het voor sloop, bloei en groei, en betaalden ook mensen de prijs voor deze ingreep in het landschap. Kom langs en  herontdek zelf dit ‘vergeten’ kanaal!

De tentoonstelling is te zien tot en met 12 april aan boord van museumschip Zr.Ms.Schorpioen

Ontdek de museumschepen