Koude Oorlog _Cold Storm

Maand van de Geschiedenis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland.

Houd jij je hoofd kool?

Beleef een Nederlandse uitvinding

Op vier zondagen in oktober beleef je de experience Cold Storm. Te midden van strijd en spanning heeft Nederland revolutionaire technologieën voortgebracht voor de Koninklijke Marine. Zoals de 3D radar in de Koude Oorlog, waarmee onze schepen tegelijkertijd de afstand en hoogte van een doelwit konden meten. Gebruik deze uitvinding zelf in Cold Storm.

Brughuis Hr.Mr. De Ruyter

De experience is gebouwd in brughuis van Hr.Ms. De Ruyter op het terrein van het museum. De metershoge radarbol is niet te missen. Het brughuis is grotendeels in originele staat gebleven. Tijdens de experience neemt onze chef je mee door het brughuis. Je neemt een kijkje in de 3d radar en daarna begint de missie Cold Storm.

Cold Storm

Midden jaren tachtig, Atlantische Oceaan. Met het fregat De Ruyter verdedig je een konvooi, op weg naar Den Helder. En dan verschijnen er raketten op het radarscherm… Houd jij je hoofd koel? Neem de bemanning op de brug van het schip De Ruyter over en werk samen om het konvooi te beschermen. Hoe jij als roerganger het schip op koers of weet jij als radar operator vriendelijke en vijandige doelen te onderscheiden?