Echte opvarenden

Michiel de Ruyter is bekend geworden door zijn glorieuze overwinningen. Karel Doorman treft een ander lot. Hij sneuvelt tijdens de Slag in de Javazee. De levensverhalen van deze helden staan symbool voor het onzekere lot van zeelieden in oorlogstijd. In de tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in het verhaal van Thijs Thijszoon en Joris Janszoon, opvarenden van het schip De Vreede. De Slag in de Javazee maakt de bezoeker mee aan de hand van Alex Moorman (ziekenverpleger op Hr.Ms. De Ruyter) en Ru Crommelin (oudste officier op de Hr.Ms. Kortenaer).

Scheepsbel van de kruiser de Ruyter

De 918 bemanningsleden van de Nederlandse marineschepen die tijdens de Slag in de Javazee vielen worden in de tentoonstelling herdacht. Op 27 februari 1942 zonken de kruisers Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer. Een groot deel van de bemanning kwam om.

Tijdens de herdenking verschijnen de namen van alle overledenen en klinkt om het half uur de scheepsbel van Hr.Ms. De Ruyter.

​Op de website  918keerherdacht.nl zijn alle namen van de overledenen te vinden. Elk half uur staan wij stil bij een slachtoffer.