Tromp fase 3

Schilder Maarten Platje is aangekomen bij de laatste fase van het proces. Het is een uitdaging om de tropische omgeving correct weer te geven ondanks het Europees aandoende wolkenbeeld. Uit de foto’s die zijn gemaakt van Operatie Crimson bleek namelijk dat het bewolkt was.

Topografische factoren

Bij het schilderen van water zijn een aantal wetmatigheden van belang. Stel bijvoorbeeld een golf voor als een berg met een helling en een platte kant. De kleur van de helling wordt bepaald door topografische factoren. In dit geval diep tropisch helder water. Deze kleur is ter plaatse bij Sabang turquoise/ultramarijn blauw. De kleur van de platte kant aan de bovenzijde wordt bepaald door hetgeen wat zich er direct boven bevind. In dit geval de kleur van de bewolking. Een blauwe zee zou bijvoorbeeld in dit geval derhalve niet mogelijk zijn.

Het golvenpatroon moet eveneens zorgvuldig worden bepaald. Het schip voer op dat moment  vijftien knopen. Foto’s van schepen met ongeveer eenzelfde blokcoëfficiënt en ongeveer eenzelfde snelheid hebben uitkomst geboden.

Vlaggen

Een van de eigenaardigheden, die bij het bestuderen van de afbeeldingen naar boven is gekomen, is het voeren van de vlag op het achterschip. Normaliter vaart een Nederlands marineschip uitsluitend tijdens Reewacht (afgemeerd of ten anker liggend) de driekleur aan de mast op het achterschip.

Op foto’s van de actie blijkt heel duidelijk dat niet alleen de grote oorlogsvlag aan de voormast, maar ook de vlag op de achterzijde werd gevoerd. We kunnen ons voorstellen dat het Nederlandse schip nadrukkelijk aan de vijand bekend wilde maken dat men hier met een Nederlands schip van doen had.

Geschutbemanning

Uit de literatuur is gebleken dat de geschutbemanningen tijdens Operatie Crimson in gevechtstenue gekleed waren. Deze kleding bestond uit een blauwe overall met een Britse helm. Op de overall was op borsthoogte een met de mond opblaasbaar zwemvest gegespt. De laders kregen speciale handschoenen en een beschermdoek, tot over de hals getrokken met een smal kijkgat voor de ogen.  Een voorloper van de huidige anti-flash uitrusting.

Het moment van de waarneming

Omstreeks 07:14 uur (een minuut na het moment van waarneming) werd de Tromp getroffen door een treffer, afkomstig van de Japanse kust batterij aan de voet van heuvel Penimpuan. Uit het verslag blijkt dat deze batterij toen reeds goed ingeschoten was. De granaatinslag in het water met de waterzuil die Maarten aan stuurboord heeft afgebeeld is afkomstig van een schot van de kust batterij. Een rookwolkje afkomstig van het mondingsvuur geeft de locatie van de kust batterij aan, waarvan de overblijfselen nog steeds bestaan en zijn te bezoeken.

Het schilderij is binnenkort te zien in het museum

De schilder

Over Maarten Platje

Maarten Platje is geboren in Rotterdam (1967), in zijn jeugd was het Hollandse waterschap met zijn waterwegen en schepen het onderwerp van zijn tekeningen en schilderwerken.
De eerste kunstzinnige vorming vond plaats op de Leidsche kunstacademie Ars Aemula Naturae in Leiden. Zijn eerste erkenning als talent volgde snel. Bij een jaarlijkse expositie van zeeschilders in Den Helder werd zijn inzending met een 1e prijs beloond.

Lees meer