Tromp fase 2

In deze fase zijn er twee potloodschetsen gemaakt en vervolgens een olieverfschets. Het wordt een zoektocht naar het beeld dat het meeste tot de verbeelding zal gaan spreken.

Belangrijke verslagen

Maarten heeft de beschikking over chronologische uiteenzetting van de gebeurtenissen dankzij het verslag van de commandant van de Tromp aan de Bevelhebber der Strijdkrachten in het oosten (BSO) Admiraal Helfrich. Tevens zijn de aan de commandant gerichte verslagen van de artillerie, verbinding en technische officieren, over de inzet van het schip, de bemanning en de opgelopen schade zeer bruikbaar.

Aan de hand van deze verslagen is een tijdlijn gemaakt van de details zoals de bakshoeken van de kanonnen en de hoek van de richttoestellen et cetera.

De Tromp staat centraal

07:13 uur

Op dit moment vaart de Tromp een noordelijke koers, dichtbij de haven en neemt het Japanse munitieschip onder vuur, dat met een grote vuurbal explodeert.

De haven ligt tegelijkertijd onder vuur van deelnemende schepen (die zich buiten beeld bevinden). De Tromp komt onder vuur te liggen van de walbatterij aan de westzijde van de binnenbaai, noordelijk van de vuurtoren.

De verslagen spreken van een grote geestdrift en plichtsbetrachting van de bemanning. Het schip heeft zich als het ware in het hol van de leeuw begeven en de vijand hard getroffen.

De eerste stap is om een correcte werktekening te maken van de Tromp zoals het eruit zag ten tijde van Operation Crimson.

Het achteraanzicht

De geschutbemanning komt duidelijk in beeld bij het achteraanzicht. In de documentatie is de kleding van de bemanning van de 15 centimeter opstelling vrij gedetailleerd omschreven. Hieruit blijkt dat de lader en de hulzenvanger de enige personen waren die anti-flash dragen. De hulzen en granaten dragers, de aanzetter met de stok, alsmede de twee personen binnen in de verschansing dragen geen anti-flash.

Vast vuren

Een voorraad granaten ligt klaar achter het kanon, de vraag is wat er wordt gedaan met de lege hulzen? In vredestijd werden die opgevangen en hergebruikt.

  • 07:13 de Tromp is al geruime tijd aan het vuren (in totaal heeft kanon drie tijdens de actie 36 schoten afgegeven). De totale 15 centimeter batterij heeft 205 schoten gelost. We gaan uit van vier schoten per minuut.
  • 07:17 is het vastvuren voor kanon drie. Zestien granaten zijn intussen afgevuurd na 07:13.

Een werktekening wordt gemaakt met de geschutbemanningen. Het beeld: vuren van het salvo dat vijftien seconden na het salvo het munitieschip trof.

Meteorologische omstandigheden

Westelijke windkracht 4 en 7/8 bewolking. Het zonlicht af en toe door de bewolking prikkend onder een hoek van 20 graden, gelet op het tijdstip, vanuit het oosten.

Het kielzog van de voor de Tromp varende HMS Quilliam (de latere Hr. Ms. Banckert) wordt duidelijk afgebeeld links in beeld.

 

De vlakverdeling

De volgende stap is het intekenen van het mondingsvuur van de Tromp.

  • De neerplonzende Japanse 12 centimeter granaat nabij SB boeg.
  • De waterzuilen en inslagen van het bombardement van de slagschepen (dit ging tijdens de aanvalsrun van de Inland Force tot 07:15 uur door) en de paddenstoel van rook en vuur, met neerkomende brandende brokstukken, van het zojuist geëxplodeerde munitieschip.

Na deze stap wordt er een olieverfschets gemaakt.

De achtergrond

De achtergrond is gedeeltelijk gebaseerd op het boek ‘Dromen van Sabang’, Google Earth, diverse kaarten en de luchtfoto’s genomen voorafgaand aan Operation Crimson.

Deze foto’s laten het havenhoofd ‘Oedjong Lho Me’, met de begroeiing aldaar, goed zien. Tevens is de golfbreker in de vorm van het KPM schip Valentijn, dat in 1927 is afgezonken op het havenhoofd, in 1944 nog duidelijk zichtbaar. De lichtopstand op het havenhoofd bleek, (kennelijk ook in oorlogstijd), wit te zijn.

De kijker kijkt langs de kolenkades met de grote kranen en dwars op de handelskades.

De juiste vorm van Tjot Penimpoean (Sabang Hill) is gebaseerd op een afbeelding gevonden op Google Earth, die gemaakt is vanaf duikresort Iboih Beach, dat veel verder weg, maar in een min of meer gelijke peiling ligt ten opzichte van waar de Tromp is neergelegd.

Vervolgens wordt het vooraanzicht uitgewerkt. Die overigens niet gekozen is omdat hij te weinig zeggingskracht had.