Koning

De militaire achtergrond van onze koning. Waar het begon tot waar het eindigde.

Prins Willem Alexander tekent voor ontvangst van diverse tenues in het kleding uitgiftepunt op de Nieuwe Haven, bron: NIMH Beeldbank

Van prins naar militair

Maandag 19 augustus 1985 begon Willem-Alexander als 18 jarige op het Koninklijk Instituut  voor de Marine (KIM).

Hier volgde Willem-Alexander de opleiding tot aspirant-reserveofficier (ARO). Later in zijn opleiding sloot hij aan bij adelborsten voor de Zeedienst en richtte zich op het navigeren en veilig varen van een fregat.

Beëdiging van prins Willem Alexander als LTZ3KMR. a/b van Hr ms 'De Ruijter", bron: NIMH Beeldbank

De beëdiging

De prins werd op 1 juli 1986 beëdigd in Den Helder in het bijzijn van zijn moeder Koningin Beatrix, Prins Claus en de broers Johan Friso en Constantijn.

Tijdens de beëdiging zwoer hij trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. De kroonprins werd beëdigd als officier der Koninklijke Marine-reserve in de rang van luitenant ter zee van speciale diensten der derde klasse.

Na 1.5 jaar zat zijn dienstplicht erop, deze beëindigde hij op Marinevliegkamp Valkenburg.

Groepsfoto van de officieren van Hr Ms Abraham Crijnssen (F816), bron: NIMH Beeldbank

Rangen

1986: luitenant ter zee der derde klasse
1988: luitenant ter zee der tweede klasse
1991: luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie
1995: luitenant ter zee der eerste klasse
1997: kapitein-luitenant ter zee
2001: kapitein ter zee
2005: commandeur

Uiteindelijk doet Willem-Alexander in 2013 afstand van zijn militaire status.

In de Dagorder van 30 april 2013 zei hij het volgende:

‘Nu ik het Koningschap op mij heb genomen, wil ik mij richten tot u, Nederlandse militairen en burgers die samen onze krijgsmacht vormen. De Nederlandse krijgsmacht vervult een voorname rol in het voorkomen van oorlog, het verdedigen van onze vrijheid, het handhaven van vrede en recht en het behartigen van de belangen van het Koninkrijk. Gedurende de regeerperiode van mijn Moeder – maar ook uit eigen ervaring – heb ik mogen constateren dat u de taken behorende bij uw opdracht steeds met toewijding en grote kennis van zaken volbrengt. Als het er echt om gaat, staat u er. In eigen land, maar ook wereldwijd.’

Foto: koninklijkhuis.nl

Uniform Prins

De Prins droeg het Groot Tenue (tenue 1) van de Koninklijke Marine in de rang van Kapitein ter Zee.

De Prins droeg daarbij zijn onderscheidingen:

  • Ordelint en ster, Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
  • Ster, Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau – Officierskruis
  • Inhuldigingsmedaille 1980