Schenkingen

Ieder jaar weten tientallen mensen het Marinemuseum te vinden om objecten of foto’s die zijn gerelateerd aan de Nederlandse marine over te dragen. Heb je dit soort zaken in huis en zoek je er een nieuwe bestemming voor? Stuur, voordat je naar het museum komt, eerst even een mail naar: collectie@marinemuseum.nl.
We ontvangen graag foto’s van de stukken, dat maakt het voor ons makkelijker om een beeld te krijgen waar het om gaat.

Bruiklenen

Onder voorwaarden geeft het Marinemuseum voorwerpen uit de collectie voor bepaalde tijd in bruikleen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Bruiklenen moeten een cultuurhistorisch belang dienen.
  • Doel en cultuurhistorisch belang moeten worden gemotiveerd in de bruikleenaanvraag.
  • aanvragen van bruiklenen ten minste drie maanden van tevoren.
  • De aangevraagde voorwerpen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven, liefst met inventarisnummers en titelbeschrijvingen van het Marinemuseum. Deze zijn te vinden in de online database Maritiem Digitaal.

Zijn de uit te lenen objecten bedoeld om locaties aan te kleden of ter versiering van feesten? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Vragen over en aanvragen voor bruiklenen zenden naar: collectie@marinemuseum.nl