herdenkingsmonument

Herdenkingsmonument

'Schaduwen van Licht'

De titel van dit monument heeft betrekking op het effect wanneer de zon hier op schijnt. ‘De dood mag dan gaten geslagen hebben in mensenlevens, er is ruimte voor mooie herinneringen.

 

Het monument

De lichtgebogen muur vormt een deel van de levenscirkel. De drie uitgehouwen silhouetten van personen symboliseren de overledenen en de leegte die zij achterlaten. De golven aan de bovenkant staan voor de zee en de golf van emotie, die de dood met zich meebrengt.

De boot met de drie treurende mensen staat symbool voor de nabestaanden die doorvaren in het leven. Het aantal van de vier pilaren staat symbool voor de vier elementen van de aarde, namelijk aarde, water, lucht en vuur en het aantal van de drie silhouetten vertegenwoordigt de heilige drie-eenheid van de hemel. De getallen vier en drie staan dus voor hemel en aarde, oftewel leven en dood.

 

Jaarlijks vindt op de laatste donderdag in mei de herdenking plaats van de in actieve dienst overleden militairen van de Koninklijke Marine en burgerpersoneel van het Commando Zeestrijdkrachten.

Ook deze donderdag 25 mei zal de herdenking plaats vinden op het terrein van het museum. Deze is te volgen via ons instagram account.

Instagram marinemuseum