Den Helder, 9 april 2020. Zr.Ms. Karel Doorman wordt beladen voor inzet op Sint Maarten tijdens de coronacrisis

Inzet in strijd tegen Covid-19

Sinds de uitbraak van de coronapandemie ondersteunt defensie andere organisaties op vele verschillende manieren in de strijd tegen het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van intensive care capaciteit van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het ondersteunen van distributiecentra van voedselbanken en het inzetten van militair medisch personeel. Maar ook de ondersteuning die Defensie biedt aan het door corona getroffen Caribische gedeelte van Nederland met inzet van het grootste marineschip Zr.Ms. Karel Doorman. Ook in de laatste fase van de strijd tegen corona kan een beroep worden gedaan op defensie. De werkzaamheden die de militairen uit kunnen gaan voeren zijn divers, zegt Jean Debie, voorzitter van militaire vakbond VBM: ‘We hebben militairen die medisch zijn opgeleid, maar het is een breed palet aan mogelijkheden. Logistieke ondersteuning en ook bewakingsondersteuning kan plaatsvinden. Recentelijk werd bekend dat militairen ook kunnen worden ingezet bij het vaccineren. Alle daarbij behorende trainingen zijn afgerond.’

In het verleden heeft defensie bij verschillende grote rampen klaargestaan om in binnen- en buitenland te ondersteunen en hulp te verlenen. De afgelopen jaren zijn Nederlandse militairen op uitzending geweest om steun te verlenen na aardbevingen en andere natuurrampen. Ook de inzet na de MH-17 ramp is een goed voorbeeld van hoe Defensie hulp verleent voor de gehele maatschappij en niet alleen voorbereid is op oorlogsomstandigheden.

Hulp bij rampen

De Marine levert ook een grote bijdrage onder de Nationale taken zoals hulp bij het opsporen en demonteren van zeemijnen, bij het redden van drenkelingen op zee en rampenbestrijding. Een recent voorbeeld hiervan is de orkaan Irma die in 2017 over het Caribisch gebied raasde en met name op het eiland Sint-Maarten veel schade aan richtte. Militairen van de Marine, Marechaussee en Land- en Luchtmacht hebben noodhulp geboden. De schepen leverden hulpgoederen daarnaast assisteerden de mariniers de lokale autoriteiten bij het herstellen van de infrastructuur, bij handhaving ter voorkoming van plunderingen en bij het contact met de bevolking.

Taken van defensie - noodhulp taken defensie Noodhulp in het Caribisch Gebied