30 juni

Beëdiging nieuwe offcieren

De Koninklijke Marine verwelkomt vrijdag 30 juni ruim 60 nieuwe officieren in haar rangen. De dames en heren worden tijdens een groot ceremonieel beëdigd bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hier volgden de militairen hun initiële opleiding die na de beëdiging formeel is afgerond.

Met het afleggen van de eed beloven de officieren, met de hand aan het vaandel van het Korps Mariniers of van het Eskader, 'trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht'.